Lucrare de Licenţă – Proiectarea tehnologică a unei secţii de fermentare a mustului de bere, 2009


Coordonator, Prof. Dr. Ing. Traian Hopulele
Absolvent : Culaxiz Alexei
UNIVERSITATEA “DUNĂREA DE JOS”−GALAŢI ; Galaţi 2009
 
TEMA PROIECTULUI:
Proiectarea tehnologică a unei secţii de fermentare a mustului de bere cu capacitatea de 200.000 hl bere/an folosind procedeul de fermentare în tancuri cilindro-conice.
 
Elemente iniţiale:
– În secţie se primeşte must limpezit şi răcit cu temperatura iniţială de 9°C.
 – La proiectare se va ţine seama că secţia lucrează 300 zile/an şi că se produce bere blondă cu extract primitiv Ep = 12,0°P.
– La di
mensionarea utilajelor din secţie se va ţine seama că în trimestrul de vârf trebuie să se realizeze 33% din producţia anuală de bere.
– Procedeul de fermentare se va alege pe baza unui studiu comparativ al procedeelor de fermentare rapidă folosite pe plan mondial.
– Celelalte date necesare pentru proiectare vor fi luate din literatura de specialitate şi din practică.