Stabilizarea Berii, Stabilitatea Coloidala, stabilitatea Microbiologica


STUDIUL PROCESELOR DE STABILIZARE

ŞI A TEHNOLOGIEI DE FABRICARE A BERII

Culaxiz Alexei, bitcav@gmail.com ; Chisinau 2011
POWER POINT prezentarea tezei Stabilitatea Berii, CULAXIZ ALEXEI, 2011

Rezumat

Sisrtemul combinat de stabilizae a berii SCS (CSS)

Sisrtemul combinat de stabilizae SCS

            Deşi procesul de producerea berii variază de la o ţară la alta, putem totuşi enumera procesele principale ca fiind:

fermentarea, maturarea şi stabilizarea la rece. În timpul procesului tradiţional de producere a berii, mustul obţinut prin extracţia malţului este inoculat cu drojdie de bere şi fermentarea este lăsată să continue timp de o săptămână, la temperaturi cuprinse între 8 – 14°C. După ce fermentarea este completă şi, mai mult, zaharurile fermentescibile au fost transformate în alcool, drojdia va sedimenta. Berea tânără rezultată în urma fermentaţiei primare va mai conţine drojdie reziduală, cu atât mai mult cu cât nivelul componentelor aromatice nedorite va fi mai ridicat, în mod special dicetonele . Conversia ultimelor componente în compuşi buni la gust este un aspect important al fazei următoare – maturarea berii la o temeratură de 2°C/5-6 zile. Dacă dicetonele vicinale au atins un nivel acceptabil, berea este răcită şi depozitată la temperaturi sub 0°C. În timpul fazei de stabilizare la rece, precursorii formării trubului aglomerează şi precipită. În final, tratamentul cu polivinilpolipirolidonă (PVPP) şi/sau gel de siliciu, împreună cu kieselgur-ul sau filtrarea cross-flow vor duce la obţinerea unei beri limpezi, care nu prezintă schimbări vizibile în timpul comercializării (pe perioada termenului de valabilitate). Ca rezultat, acest procedeu convenţional de obţinere a berii durează aproximativ 17 până la 20 de zile.

            Există şase tipuri a stabilităţii berii: coloidală, microbiologică, spumei, aromei, culoarei şi aşa numita ţişnirea berii. Primele două sunt în general cu referire la tulbureala din bere şi vor fi discutate aici. Tulbureala biologică este cauzată de contaminarea microbiană şi este evitabilă prin atenţie şi utilizarea unor proceduri de bune practice. Tulbureala coloidală este mult mai importantă şi reprezintă obiectul de bază al acestei lucrări.

            Scopul lucrării este de a oferi un studiu aprofundat şi extensiv cu referire la toate aspectele a berii, aromă, stabilitate şi solubritate.

CUPRINS
Introducerea 2
1. ELEMENTE DE INGINERIE TEHNOLOGICĂ 3
1.1 Analiza comarativă a tehnologiilor existente pe p
lan mondial pentru realizarea producţiei proiectate 3
1.2 Elemente definitorii ale produselor utilizate în proiect 9
1.2.1 Materii prime folosite la fabricarea berii 9
1.2.1.1 Orzul 9
1.2.1.2 Apa 12
1.2.1.3 Hameiul 16
1.2.1.4 Drojdia 20
1.2.1.5 Malţul 22
1.2.1.6 Înlocuitorii malţului 23
1.2.1.7 Preparatele enzimatice 24
1.3 SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE OBŢINERE A BERII 26
1.4 DESCRIEREA SCHEMEI TEHNOLOGICE DE OBŢINERE A BERII 29
1.4.1 Tehnologia de obţinere a malţului 29
1.4.2 Tehnologia de obţinere a mustului de bere. 34
1.4.3 Tehnologia Fermentării şi Conservării. 41
2. STABILITATEA BERII 50
2.1 Stabilitatea Coloidală 50
2.2 Stabilitatea Microbiologică. 72
3. Consumul de bere în Republica Moldova 75
Concluzii 77
BIBLIOGRAFIE 79
ANEXE 84

BIBLIOGRAFIE

  1. ROON-van,J; CRAIG, H.D; NGUYEN, M-T.: “Studies od particles sizes in beer treated with a proline-specific protease which prevents haze in beers” EBC Proceedings, Venice 2007 Continue reading

Model de Scrisoare de Recomandare !


S.C. “APARATE DE CASA” S.R.L
Or. Chisinau, str. M.Sadoveanu , xx/x
Tel/Fax : 700-900

R E C O M A N D A R E

   Domnul Culaxiz Alexei a ocupat postul de Şef Depozit in cadrul firmei S.C “APARATE DE CASA”S.R.L. in perioada 1 august 2011- 21 mai 2012, contribuind la mentinerea si dezvoltarea activitatii organizatiei.

   In aceasta perioada comportamentul si dedicatia acestuia pentru obiectivele companiei au fost mai mult decat corespunzatoare, domnul Culaxiz Alexei implicanduse activ in respectarea termenelor si realizarea sarcinilor profesionale in toata aceasta perioada.

   Printre responsabilitatile domnului Culaxiz Alexei se numarau , consultarea clientilor in privinta calitatii produselor , recepţionarea, depozitarea şi eliberarea mărfii, urmărirea stocurilor, elaborarea documentelor de garanţie, perfectare si prelucrarea documentelor interne, introducerea/prelucrarea datelor in baza de date, dirijarea procesului de verificarea metrologică a utilajului, lucru conform standartelor companiei.

   Domnul Culaxiz Alexei si-a intrerupt activitatea in cadrul firmei SC “APARATE DE CASA”SRL la data de 20 mai 2012 ca urmare a propriei sale decizii, cautand un post intr-un alt domeniu pentru a-si putea valorifica la maximum resursele creative.

   Suntem siguri ca domnul Culaxiz Alexei isi va dovedi abilitatile si devotamentul si fata de dumneavoastra, aducandu-si aportul la evolutia organizatiei dumneavoastra.

Director General

_______________